برنامه کلاسی روز پنج شنبه - ترم بهمن 95-96

چاپ شده در تاریخ
نام درس زمان کلاس توضیحات
1 حقوق تطبیقی 11:00 - 08:00 102 کارشناسی حقوق - ترم سوم
2 خوشنویسی و طراحی حروف 13:00 - 08:00 301 کارشناسی گرافیک - ترم دوم
3 طراحی ودوخت لباس اجتماع مردان 13:00 - 08:00 اداری 1
4 الگو سازی و دوخت حجمی 13:00 - 08:00 کارگاه دوخت کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم دوم
5 حقوق بین الملل خصوصی 2 16:30 - 13:00 102 کارشناسی حقوق - ترم اول
6 دوخت لباس اجتماع آقایان 16:30 - 13:15 کارگاه دوخت کاردانی دوخت وتکنولوژی لباس - ترم چهارم
7 انقلاب اسلامی 14:45 - 13:30 201 آموزش کارشناسی عمومی - مشترک
8 شناخت و پیکربندی ISP 16:45 - 14:00 سایت B کاردانی فناوری اطلاعات - ترم چهارم
9 زبان تخصصی اینترنت 16:30 - 14:00 310 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم دوم
10 اندیشه اسلامی 1 16:30 - 15:00 101 کاردانی عمومی - مشترک
11 اصول و فنون مذاکره 16:30 - 15:00 201 آموزش کارشناسی مشترک - ترم دوم
12 حسابداری بهای تمام شده 1 17:15 - 15:00 202 معاونت کاردانی حسابداری - ترم سوم
13 اندیشه 2 16:30 - 15:00 203 کارشناسی عمومی - مشترک
14 مبانی مدیریت سرمایه گذاری 16:30 - 15:00 204 کارشناسی حسابداری - ترم دوم
15 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 16:30 - 15:00 206 کاردانی مشترک - ترم دوم
16 آمار و کاربرد آن در مدیریت 16:30 - 15:00 207 کارشناسی مدیریت امداد و نجات - ترم اول
17 کاربرد استاندارد های حسابداری 16:30 - 15:00 208 بایگانی کارشناسی حسابداری - ترم سوم
18 سیستم های اطلاعات مدیریت 17:15 - 15:00 209 کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم سوم
19 کاربرد نرم افزار الگو سازی 16:30 - 15:00 302 ریاست کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم اول
20 زبان عمومی 17:30 - 15:00 303 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم اول
21 حقوق مدنی 5 18:15 - 15:00 304 کارشناسی حقوق - ترم اول
22 برنامه سازی شی گرا 18:30 - 15:00 سایت A کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم اول
23 زبان تخصصی 16:30 - 15:00 308 کاردانی بازاریابی - ترم سوم
24 سیر اندیشه های مداخله در بافت فرسوده 16:30 - 15:00 309 کارشناسی معماری - ترم اول
25 تحلیل هزینه و منفعت 18:15 - 16:45 101 کارشناسی حقوق - ترم سوم
26 حقوق تطبیقی 20:00 - 16:45 102 کارشناسی حقوق - ترم سوم
27 کارآفرینی 18:15 - 16:45 201 آموزش کاردانی مشترک - ترم چهارم
28 نهج البلاغه 18:15 - 16:45 203 عمومی - مشترک
29 پژوهش عملیاتی 1 19:00 - 16:45 204 کارشناسی حسابداری - ترم دوم
30 شناخت صنعت بیمه 18:15 - 16:45 206 کارشناسی مدیریت امداد و نجات - ترم اول
31 دانش خانواده وجمعیت 18:15 - 16:45 207 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم اول
32 حسابرسی داخلی نهادهای پولی و مالی 18:15 - 16:45 208 بایگانی کارشناسی حسابداری - ترم چهارم
33 مدیریت تولید 18:15 - 16:45 302 ریاست کاردانی حسابداری - ترم چهارم
34 اشنایی با ماشین الات و تجهیزات برش و دوخت 18:30 - 16:45 308 کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم اول
35 مبانی نظری مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی 18:00 - 16:45 309 کارشناسی معماری - ترم اول
36 پایه واصول دوخت 20:00 - 16:45 کارگاه دوخت کاردانی دوخت وتکنولوژی لباس - ترم اول
37 کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی 20:00 - 17:00 سایت B کاردانی فناوری اطلاعات - ترم سوم
38 مدیریت خدمات فناوری اطلاعات 20:00 - 17:30 209 کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم سوم
39 زبان عمومی 20:00 - 17:30 310 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم اول
40 تحلیل هزینه و منفعت 20:00 - 18:30 101 کارشناسی حقوق - ترم سوم
41 کارآفرینی 20:00 - 18:30 201 آموزش کاردانی مشترک - ترم چهارم
42 ریاضیات گسسته 20:00 - 18:30 203 کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم اول
43 مبانی مردم شناسی 20:15 - 18:30 206 کارشناسی مدیریت امداد و نجات - ترم اول
44 دانش خانواده وجمعیت 20:00 - 18:30 207 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم اول
45 حقوق اساسی 2 19:45 - 18:30 303 کارشناسی حقوق - ترم اول
46 دانش جمعیت وتنظیم خانواده 20:00 - 18:30 304 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم سوم