برنامه کلاسی روز چهارشنبه - ترم بهمن 95-96

چاپ شده در تاریخ
نام درس زمان کلاس توضیحات
1 اصول و فنون مذاکره 15:00 - 13:30 209 کارشناسی مشترک - ترم دوم
2 ورزش 16:00 - 14:30 سالن فرزانگان کارشناسی عمومی - مشترک
3 سازش وداوری در شورا 16:30 - 15:00 101 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
4 حقوق تجارت 4 16:30 - 15:00 102 کارشناسی حقوق - ترم سوم
5 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری 16:30 - 15:00 201 آموزش کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم دوم
6 اصول حسابرسی 17:15 - 15:00 202 معاونت کاردانی حسابداری - ترم دوم
7 قواعد فقه مدنی 16:30 - 15:00 203 کارشناسی حقوق - ترم اول
8 آیین دادرسی کیفری 1 16:30 - 15:00 204 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم سوم
9 تحقیق در عملیات 17:15 - 15:00 207 کاردانی حسابداری - ترم چهارم
10 حسابداری و حسابرسی دولتی پیشرفته 17:15 - 15:00 208 بایگانی کارشناسی حسابداری - ترم چهارم
11 طراحی معماری 2 18:00 - 15:00 301 کارشناسی معماری - ترم دوم
12 تمرینات عملیاتی 16:30 - 15:00 304 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم چهارم
13 پیکربندی مسیریاب های مشترک 18:00 - 15:00 سایت B کاردانی فناوری اطلاعات - ترم چهارم
14 کارگاه طراحی معماری 1 20:00 - 15:00 308 کاردانی معماری - مشترک
15 طرح مرمت و احیای بناها در بافت تاریخی 20:00 - 15:00 309 کارشناسی معماری - ترم سوم
16 ادله اثبات دعوی 16:30 - 15:00 310 کارشناسی حقوق - ترم سوم
17 دوخت لباس مجلسی آقایان 18:00 - 15:00 کارگاه دوخت کاردانی دوخت وتکنولوژی لباس - ترم چهارم
18 کنترل پروژه 16:30 - 15:15 209 کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم دوم
19 کارگاه کامپیوتر 17:15 - 16:00 سایت A کاردانی فناوری اطلاعات - ترم اول
20 تربیت بدنی 17:45 - 16:15 سالن فرزانگان کاردانی عمومی - مشترک
21 ایین دادرسی مدنی 3 18:15 - 16:45 101 کارشناسی حقوق - ترم اول
22 حقوق جزای اختصاصی 2 18:15 - 16:45 102 کارشناسی حقوق - ترم سوم
23 ریاضیات مهندسی 18:15 - 16:45 201 آموزش کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم اول
24 سازش وداوری در شورا 18:15 - 16:45 203 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
25 آیین نگارش اداری 18:15 - 16:45 204 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
26 متون حقوقی 18:15 - 16:45 206 کارشناسی حقوق - ترم سوم
27 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 18:15 - 16:45 209 مشترک عمومی - مشترک
28 مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 18:15 - 16:45 302 ریاست کاردانی مدیریت - ترم چهارم
29 مدیریت کسب و کار و بهره وری 18:15 - 16:45 303 کارشناسی حقوق - ترم دوم
30 مواد خطرناک 18:15 - 16:45 304 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم دوم
31 حقوق جزای اختصاصی 18:15 - 16:45 310 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
32 عملیات ترکیبی حریق ونجات 18:15 - 16:45 کلاس ذخیره 1 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم سوم
33 زبان تخصصی حسابرسی 2 18:30 - 17:00 اداری 1 کارشناسی حسابداری - ترم چهارم
34 حسابداری شرکت های غیر سهامی 20:00 - 17:30 202 معاونت کاردانی حسابداری - ترم دوم
35 حسابداری بهای تمام شده 2 20:00 - 17:30 207 کاردانی حسابداری - ترم چهارم
36 شناخت و بررسی و ویژگی های لباس مشاغل 20:00 - 17:30 208 بایگانی کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم سوم
37 برنامه نویسی مقدماتی 20:00 - 17:30 سایت A کاردانی فناوری اطلاعات - ترم اول
38 قواعد فقه مدنی 20:00 - 18:30 101 کارشناسی حقوق - ترم اول
39 حقوق جزای اختصاصی2 20:00 - 18:30 102 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم سوم
40 حقوق ثبت کاربردی 20:00 - 18:30 201 آموزش کارشناسی حقوق - ترم سوم
41 حقوق کار وتامین اجتماعی 20:00 - 18:30 303 کاردانی مدیریت - ترم سوم
42 مقاومت سازه 20:00 - 18:30 304 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم دوم
43 اندیشه 2 20:00 - 18:30 310 کارشناسی عمومی - مشترک