برنامه کلاسی روز سه شنبه - ترم بهمن 95-96

چاپ شده در تاریخ
نام درس زمان کلاس توضیحات
1 عکاسی 11:00 - 08:00 209 کاردانی گرافیک - ترم دوم
2 تاریخ هنر جهان 11:00 - 09:30 206 کاردانی گرافیک - ترم اول
3 مبارنی رنگ 13:00 - 10:00 301
4 هندسه نقوش 13:00 - 11:00 308 کاردانی گرافیک - ترم دوم
5 تاریخ هنر ایران 12:45 - 11:15 209 کاردانی گرافیک - ترم اول
6 شناخت هنر معاصر اسلامی 13:00 - 11:30 202 معاونت کارشناسی گرافیک - ترم اول
7 فرایند چاپ ماشینی 14:45 - 13:00 206 کارشناسی گرافیک - ترم سوم
8 نرم افزار تصویر سازی 14:45 - 13:00 سایت A کاردانی گرافیک - ترم چهارم
9 مبانی هنرهای تجسمی 15:45 - 13:15 301 کاردانی گرافیک - ترم اول
10 اشنایی با نقوش سنتی 16:00 - 14:00 204 کارشناسی گرافیک - ترم اول
11 آیین زندگی 16:30 - 15:00 101 مشترک عمومی - مشترک
12 زبان عمومی 17:15 - 15:00 102 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم اول
13 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 16:30 - 15:00 201 آموزش مشترک عمومی - مشترک
14 روش های آماری 16:30 - 15:00 203 کاردانی حسابداری - ترم سوم
15 مفاهیم TCP/IP 17:15 - 15:00 206 کاردانی شبکه های کامپیوتری - ترم سوم
16 آبرسان وکف رسانی 16:30 - 15:00 207 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم دوم
17 مهارتها وقوانین کسب وکار 16:30 - 15:00 209 کاردانی حسابداری - ترم سوم
18 کارگاه آشنایی با مقدمات معماری 20:00 - 15:00 302 ریاست کاردانی معماری شهری - ترم اول
19 اقتصاد خرد 17:30 - 15:00 303 کاردانی حسابداری - ترم اول
20 ریاضی علم کامپیوتر 17:30 - 15:00 304 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم اول
21 کارگاه نرم افزار متحرک سازی 18:00 - 15:00 سایت A کارشناسی گرافیک - ترم چهارم
22 برنامه سازی شی گرا 17:30 - 15:00 سایت B کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم اول
23 طراحی معماری 2 17:30 - 15:00 308 کارشناسی معماری - ترم دوم
24 حقوق جزای اختصاصی 1 18:00 - 15:00 309 کارشناسی حقوق - ترم دوم
25 زبان تخصصی حسابرسی 1 16:30 - 15:00 310 کارشناسی حسابداری - ترم سوم
26 پارچه شناسی 16:30 - 15:00 کارگاه دوخت کاردانی دوخت وتکنولوژی لباس - ترم اول
27 مبانی هنرهای تجسمی 2 18:30 - 16:00 301 کاردانی گرافیک - ترم دوم
28 اندیشه اسلامی 1 18:15 - 16:45 101 کاردانی عمومی - مشترک
29 نهج البلاغه 18:15 - 16:45 201 آموزش عمومی - مشترک
30 مدیریت کیفیت و بهره وری 18:15 - 16:45 202 معاونت کارشناسی حسابداری - ترم سوم
31 مهارتها وقوانین کسب وکار 18:15 - 16:45 203 کاردانی حسابداری - ترم سوم
32 خلاقیت در هنر 18:15 - 16:45 204 کاردانی مشترک - مشترک
33 فیزیک عمومی 18:15 - 16:45 207 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم دوم
34 زبان تخصصی تولیدی وصنعتی 18:15 - 16:45 208 بایگانی کاردانی حسابداری - ترم سوم
35 سیستم های خبره 20:00 - 16:45 209 کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم چهارم
36 امار و کاربرد ان در حسابداری 18:15 - 16:45 310 کارشناسی حسابداری - ترم دوم
37 پایه واصول الگوسازی 19:30 - 16:45 کارگاه دوخت کاردانی دوخت وتکنولوژی لباس - ترم اول
38 شبکه های کامپیوتری 20:00 - 17:30 206 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم دوم
39 فارسی 20:00 - 17:45 102 کاردانی عمومی - مشترک
40 بانک اطلاعات کاربردی 20:00 - 17:45 سایت B کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم اول
41 مدیریت بحران 2 19:30 - 17:45 308 کارشناسی مدیریت امداد و نجات - ترم سوم
42 صفحه آرایی 20:00 - 18:15 سایت A کاردانی گرافیک - ترم دوم
43 خدمات الکترونیک 20:00 - 18:30 101 کاردانی حسابداری - ترم چهارم
44 دفاع مقدس 20:00 - 18:30 201 آموزش عمومی - مشترک
45 حسابرسی مالیاتی پیشرفته 20:00 - 18:30 202 معاونت کارشناسی حسابداری - ترم چهارم
46 آیین زندگی 20:00 - 18:30 203 مشترک عمومی - مشترک
47 آیین دادرسی مدنی 2 20:00 - 18:30 204 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم سوم
48 اصول سرپرستی 20:00 - 18:30 207 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم دوم
49 آمار عمومی 20:00 - 18:30 208 بایگانی کاردانی امداد و نجات شهری - ترم سوم
50 عناصر و جزئیات ساختمان 2 20:00 - 18:30 303 کارشناسی معماری - ترم اول
51 حقوق ثبت 20:00 - 18:30 304
52 آیین دادرسی کیفری 2 20:00 - 18:30 309 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم سوم
53 اخلاق حرفه ای در تجارت 20:00 - 18:30 310 کارشناسی حسابداری - ترم دوم