برنامه کلاسی روز یکشنبه - ترم بهمن 95-96

چاپ شده در تاریخ
نام درس زمان کلاس توضیحات
1 عکاسی پایه 11:30 - 09:00 209 کاردانی گرافیک - ترم اول
2 تصویر سازی 11:30 - 09:00 301 کاردانی گرافیک - ترم دوم
3 ورزش 13:30 - 12:00 سالن جهاد کارشناسی عمومی - مشترک
4 تاریخ گرافیک 14:45 - 13:00 201 آموزش کارشناسی گرافیک - ترم اول
5 نرم افزار تصویری 14:45 - 13:00 سایت A کاردانی گرافیک - ترم سوم
6 تربیت بدنی 15:00 - 13:45 سالن جهاد کاردانی عمومی - مشترک
7 حقوق بین الملل خصوصی 2 16:30 - 15:00 101 کارشناسی حقوق - ترم اول
8 متون فقه 1 16:30 - 15:00 102 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
9 تجارت الکترونیکی 16:30 - 15:00 201 آموزش کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم دوم
10 انسان جامعه و محیط پایدار 16:30 - 15:00 202 معاونت کارشناسی معماری - ترم سوم
11 کلیات عقود معین وارث 16:30 - 15:00 203 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
12 حقوق جزای عمومی 2 16:30 - 15:00 204 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
13 حسابداری مدیریت 16:30 - 15:00 206 کاردانی حسابداری - ترم چهارم
14 مدیریت مالی 17:15 - 15:00 207 کاردانی حسابداری - ترم سوم
15 عملیات نجات در تونل ها وچاه ها 16:30 - 15:00 208 بایگانی کاردانی امداد و نجات شهری - ترم سوم
16 تجزیه و تحلیل و نقد اثار گرافیک 16:30 - 15:00 302 ریاست کارشناسی گرافیک - ترم دوم
17 حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی 17:15 - 15:00 303 کاردانی حسابداری - ترم اول
18 تصادفات جاده ای 16:30 - 15:00 304 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم دوم
19 کارگاه برنامه سازی تحت وب 17:15 - 15:00 سایت A کاردانی فناوری اطلاعات - ترم سوم
20 معماری ایران 16:30 - 15:00 308 کارشناسی معماری - ترم اول
21 آسیب شناسی حوادث 16:30 - 15:00 309 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم چهارم
22 اجرای احکام مدنی 16:30 - 15:00 310 کارشناسی حقوق - ترم سوم
23 دوخت لباس مجلسی بانوان 18:30 - 15:00 کارگاه دوخت کاردانی دوخت وتکنولوژی لباس - ترم سوم
24 طراحی فیگور 17:30 - 15:00 آتلیه گرافیک کاردانی گرافیک - ترم دوم
25 کاربینی 16:30 - 15:15 اداری 1 کاردانی فناوری اطلاعات - ترم اول
26 حسابداری مالی پیشرفته 18:15 - 15:30 209 کارشناسی حسابداری - ترم سوم
27 آناتومی 18:15 - 16:00 301 کاردانی دوخت وتکنولوژی لباس - ترم اول
28 بایسته های حقوق جزای اختصاصی 18:00 - 16:45 101 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
29 کلیات عقود معین وارث 18:15 - 16:45 102 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
30 طراحی الگوریتم ها 20:00 - 16:45 201 آموزش کارشناسی فناوری اطلاعات - ترم اول
31 مبانی و روش های برنامه ریزی در شهر 20:15 - 16:45 202 معاونت کارشناسی معماری - ترم دوم
32 حقوق اداری 1 18:15 - 16:45 203 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
33 حقوق مدنی 2 18:15 - 16:45 204 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
34 اصول فرماندهی تیم 18:15 - 16:45 208 بایگانی کاردانی امداد و نجات شهری - ترم سوم
35 طراحی بنایی فرهنگی در بافت فرسوده 20:00 - 16:45 302 ریاست کارشناسی معماری - ترم سوم
36 اصول تهویه ودستگاه تنفسی (1) 18:15 - 16:45 304 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم دوم
37 آشنایی با بلایای طبیعی 18:15 - 16:45 309 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم چهارم
38 اجرای احکام مدنی 18:15 - 16:45 310 کارشناسی حقوق - ترم سوم
39 اصول تنظیم وکنترول بودجه تولیدی 18:30 - 17:00 206
40 تکنیک تصویر سازی 20:00 - 17:00 308 کاردانی گرافیک - ترم سوم
41 سیر تحول پوشاک در ایران 19:15 - 17:00 اداری 1 کارشناسی طراحی و الگو سازی پوشاک - ترم اول
42 مکاتبات بازرگانی 20:00 - 17:30 207 کاردانی مدیریت - ترم سوم
43 برنامه سازی شبکه 20:00 - 17:30 سایت A کاردانی فناوری اطلاعات - ترم سوم
44 کاربرد رایانه در حسابداری 20:00 - 17:30 سایت B کاردانی حسابداری - ترم سوم
45 متون فقه 3 19:15 - 17:45 303 کارشناسی حقوق - ترم اول
46 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات 20:00 - 18:30 101 کاردانی مشترک - ترم دوم
47 بایسته های حقوق جزای اختصاصی 20:00 - 18:30 102 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم چهارم
48 حقوق اداری 1 20:00 - 18:30 204 کاردانی حقوق _ شورای حل اختلاف - ترم دوم
49 کاربرد استاندارد های حسابداری 20:00 - 18:30 209 کارشناسی حسابداری - ترم سوم
50 کاربردماشین های دوخت وابزار تکمیل لباس 20:15 - 18:30 301 کاردانی دوخت وتکنولوژی لباس - ترم دوم
51 آشنایی با تجهیزات نجات شهری وهدایت خودروهای سنگین 20:00 - 18:30 304 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم سوم
52 آوار وآوار برداری 20:00 - 18:30 309 کاردانی امداد و نجات شهری - ترم چهارم