مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور یک

برنامه کلاسی اطلاعیه کلاسها امور آموزشی

برنامه کلاسی دروس تخصصی رشته - در یک هفته آینده

* دانشجویان عزیز توجه کنید که این برنامه ممکن است هفته آینده تغییر کند.
* دانشجویان عزیز جهت مشاهده زمان کلاسهای عمومی و مشترک از بخش مربوطه اقدام نمایید.
نام درس روز شروع پایان کلاس توضیحات
1 عکاسی در گرافیک شنبه 09:00 11:30 209 - -
2 کارگاه نرم افزار تصویری شنبه 12:00 14:45 سایت A - -
3 رسانه و مخاطب شناسی شنبه 14:00 16:00 302 ریاست - -
4 فیزیک پیش دانشگاهی شنبه 15:00 16:30 101 - -
5 مدیریت عمومی شنبه 15:00 16:30 201 آموزش - -
6 پژوهش عملیاتی 2 شنبه 15:00 17:30 202 معاونت - -
7 مدیریت اسناد وگزارش نویسی مالی شنبه 15:00 17:30 204 - -
8 مدیریت مصرف انرژی در معماری و شهر سازی شنبه 15:00 17:30 206 - -
9 گزارش نویسی شنبه 15:00 16:30 208 بایگانی - -
10 صفحه آرایی شنبه 15:00 17:15 سایت A - -
11 مبانی رنگ شنبه 15:00 17:15 308 - -
12 حقوق مدنی 8 شنبه 15:00 18:15 310 - -
13 راه اندازی و سرپرستی کارگاه تولید و دوخت لباس شنبه 15:00 18:00 کارگاه دوخت - -
14 کارگاه طراحی پوستر فتوگرافیک شنبه 16:30 18:15 302 ریاست - -
15 ریاضی پیش دانشگاهی شنبه 16:45 18:15 101 - -
16 شناخت بیماری ها و مصدومیت های اورژانس شنبه 16:45 18:15 201 آموزش - -
17 آشنایی با مقررات ملی شنبه 16:45 18:15 309 - -
18 کاربرد مواد در طراحی لباس و پارچه سازی شنبه 17:30 20:00 301 - -
19 فلسفه پوشش اسلامی شنبه 17:30 19:15 303 - -
20 بانک اطلاعات کاربردی شنبه 17:30 20:00 سایت A - -
21 کاربرد نرم افزار طراحی لباس شنبه 17:30 20:00 سایت B - -
22 بازار پول و سرمایه شنبه 17:45 20:15 202 معاونت - -
23 نظارت و ارزیابی بر عملکرد تشکل ها و واحدهای صنفی شنبه 17:45 20:15 206 - -
24 اصول سرپرستی شنبه 18:30 20:00 101 - -
25 آشنایی با ضوابط ساخت و ساز شنبه 18:30 20:00 102 - -
26 اقلیم شناسی ایران شنبه 18:30 20:00 201 آموزش - -
27 شناخت مواد و مصالح ساختمانی شنبه 18:30 20:00 302 ریاست - -
28 آیین دادرسی کیفری 2 شنبه 18:30 20:00 304 - -
29 مبانی سازمان ومدیریت شنبه 18:30 20:00 309 - -
30 داوری شنبه 18:30 20:00 310 - -
31 حقوق تامین اجتماعی شنبه 18:30 20:00 اداری 1 - -
32 عکاسی پایه یک شنبه 09:00 11:30 209 - -
33 تاریخ گرافیک یک شنبه 13:00 14:45 201 آموزش - -
34 نرم افزار تصویری یک شنبه 13:00 14:45 سایت A - -
35 تربیت بدنی یک شنبه 13:45 15:00 سالن جهاد - -
36 حقوق بین الملل خصوصی 2 یک شنبه 15:00 16:30 101 - -
37 متون فقه 1 یک شنبه 15:00 16:30 102 - -
38 انسان جامعه و محیط پایدار یک شنبه 15:00 16:30 202 معاونت - -
39 کلیات عقود معین وارث یک شنبه 15:00 16:30 203 - -
40 تجزیه و تحلیل و نقد اثار گرافیک یک شنبه 15:00 16:30 302 ریاست - -
41 حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی یک شنبه 15:00 17:15 303 - -
42 کارگاه برنامه سازی تحت وب یک شنبه 15:00 17:15 سایت A - -
43 معماری ایران یک شنبه 15:00 16:30 308 - -
44 آسیب شناسی حوادث یک شنبه 15:00 16:30 309 - -
45 اجرای احکام مدنی یک شنبه 15:00 16:30 310 - -
46 دوخت لباس مجلسی بانوان یک شنبه 15:00 18:30 کارگاه دوخت - -
47 طراحی فیگور یک شنبه 15:00 17:30 آتلیه گرافیک - -
48 حسابداری مالی پیشرفته یک شنبه 15:30 18:15 209 - -
49 آناتومی یک شنبه 16:00 18:15 301 - -
50 کلیات عقود معین وارث یک شنبه 16:45 18:15 102 - -
51 طراحی الگوریتم ها یک شنبه 16:45 20:00 201 آموزش - -
52 مبانی و روش های برنامه ریزی در شهر یک شنبه 16:45 20:15 202 معاونت - -
53 طراحی بنایی فرهنگی در بافت فرسوده یک شنبه 16:45 20:00 302 ریاست - -
54 آشنایی با بلایای طبیعی یک شنبه 16:45 18:15 309 - -
55 اجرای احکام مدنی یک شنبه 16:45 18:15 310 - -
56 اصول تنظیم وکنترول بودجه تولیدی یک شنبه 17:00 18:30 206 - -
57 سیر تحول پوشاک در ایران یک شنبه 17:00 19:15 اداری 1 - -
58 برنامه سازی شبکه یک شنبه 17:30 20:00 سایت A - -
59 کاربرد رایانه در حسابداری یک شنبه 17:30 20:00 سایت B - -
60 متون فقه 3 یک شنبه 17:45 19:15 303 - -
61 کاربرد استاندارد های حسابداری یک شنبه 18:30 20:00 209 - -
62 کاربردماشین های دوخت وابزار تکمیل لباس یک شنبه 18:30 20:15 301 - -
63 آشنایی با تجهیزات نجات شهری وهدایت خودروهای سنگین یک شنبه 18:30 20:00 304 - -
64 آوار وآوار برداری یک شنبه 18:30 20:00 309 - -
65 کارگاه طراحی کاتالوگ و بروشور دو شنبه 10:00 11:45 302 ریاست - -
66 طراحی نشانه دو شنبه 12:00 14:45 302 ریاست - -
67 نرم افزار ترسیمی دو شنبه 14:30 17:30 سایت A - -
68 ورزش دو شنبه 14:30 16:00 سالن فرزانگان - -
69 حقوق مدنی 7 دو شنبه 15:00 18:15 101 - -
70 آیین دادرسی مدنی 1 دو شنبه 15:00 16:30 201 آموزش - -
71 آشنایی با مبانی امنیت شبکه دو شنبه 15:00 17:30 203 - -
72 حقوق تجارت 2 دو شنبه 15:00 16:30 204 - -
73 شناخت و اسیب شناسی بافت فرسوده دو شنبه 15:00 16:30 208 بایگانی - -
74 هوش مصنوعی دو شنبه 15:00 18:15 209 - -
75 طراحی و دوخت لباس تشریفات دو شنبه 15:00 17:15 301 - -
76 طراحي نشانه دو شنبه 15:00 17:45 302 ریاست - -
77 مبانی و روش های طراحی شهری دو شنبه 15:00 18:00 308 - -
78 کاربرد مواد در طراحی لباس و پارچه سازی دو شنبه 15:00 17:15 کارگاه دوخت - -
79 ایمنی و بهداشت محیط دو شنبه 15:00 16:30 کلاس ذخیره 2 - -
80 روش تحقیق در حسابداری دو شنبه 15:30 17:00 309 - -
81 کارگاه لینوکس دو شنبه 16:00 17:30 سایت B - -
82 چاپ دستی دو شنبه 16:00 18:00 کارگاه چاپ - -
83 تربیت بدنی دو شنبه 16:15 17:45 سالن فرزانگان - -
84 حقوق تجارت 2 دو شنبه 16:45 18:15 201 آموزش - -
85 زبان تخصصی دو شنبه 16:45 18:15 303 - -
86 طراحی و دوخت لباس اداری و خدمات دو شنبه 17:30 20:00 301 - -
87 حقوق مدنی 3 دو شنبه 17:45 20:00 202 معاونت - -
88 حریم خصوصی وامنیت اینترنت دو شنبه 17:45 20:00 203 - -
89 کارگاه طراحی صفحات وب دو شنبه 17:45 20:00 سایت B - -
90 کاربرد چاپ در طراحی لباس دو شنبه 17:45 20:00 کارگاه دوخت - -
91 مبانی فنون چاپ دو شنبه 18:00 20:00 سایت A - -
92 طراحی بنایی فرهنگی در بافت فرسوده دو شنبه 18:15 20:00 308 - -
93 مهارتها وقوانین کسب وکار دو شنبه 18:30 20:00 201 آموزش - -
94 کمک های اولیه دو شنبه 18:30 20:00 206 - -
95 نمایه سازی دو شنبه 18:30 20:00 209 - -
96 هندسه مناظر و مرایا دو شنبه 18:30 20:15 302 ریاست - -
97 حقوق مدنی 2 دو شنبه 18:30 20:00 304 - -
98 هندسه نقوش سه شنبه 11:00 13:00 308 - -
99 شناخت هنر معاصر اسلامی سه شنبه 11:30 13:00 202 معاونت - -
100 فرایند چاپ ماشینی سه شنبه 13:00 14:45 206 - -
101 نرم افزار تصویر سازی سه شنبه 13:00 14:45 سایت A - -
102 مبانی هنرهای تجسمی سه شنبه 13:15 15:45 301 - -
103 اشنایی با نقوش سنتی سه شنبه 14:00 16:00 204 - -
104 تاریخ تحلیلی صدر اسلام سه شنبه 15:00 16:30 201 آموزش - -
105 آبرسان وکف رسانی سه شنبه 15:00 16:30 207 - -
106 مهارتها وقوانین کسب وکار سه شنبه 15:00 16:30 209 - -
107 اقتصاد خرد سه شنبه 15:00 17:30 303 - -
108 کارگاه نرم افزار متحرک سازی سه شنبه 15:00 18:00 سایت A - -
109 برنامه سازی شی گرا سه شنبه 15:00 17:30 سایت B - -
110 طراحی معماری 2 سه شنبه 15:00 17:30 308 - -
111 حقوق جزای اختصاصی 1 سه شنبه 15:00 18:00 309 - -
112 مبانی هنرهای تجسمی 2 سه شنبه 16:00 18:30 301 - -
113 مدیریت کیفیت و بهره وری سه شنبه 16:45 18:15 202 معاونت - -
114 مهارتها وقوانین کسب وکار سه شنبه 16:45 18:15 203 - -
115 زبان تخصصی تولیدی وصنعتی سه شنبه 16:45 18:15 208 بایگانی - -
116 فارسی سه شنبه 17:45 20:00 102 - -
117 مدیریت بحران 2 سه شنبه 17:45 19:30 308 - -
118 عناصر و جزئیات ساختمان 2 سه شنبه 18:30 20:00 303 - -
119 حقوق ثبت سه شنبه 18:30 20:00 304 - -
120 اخلاق حرفه ای در تجارت سه شنبه 18:30 20:00 310 - -
121 حقوق تجارت 4 چهار شنبه 15:00 16:30 102 - -
122 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری چهار شنبه 15:00 16:30 201 آموزش - -
123 طراحی معماری 2 چهار شنبه 15:00 18:00 301 - -
124 پیکربندی مسیریاب های مشترک چهار شنبه 15:00 18:00 سایت B - -
125 کارگاه طراحی معماری 1 چهار شنبه 15:00 20:00 308 - -
126 طرح مرمت و احیای بناها در بافت تاریخی چهار شنبه 15:00 20:00 309 - -
127 دوخت لباس مجلسی آقایان چهار شنبه 15:00 18:00 کارگاه دوخت - -
128 کارگاه کامپیوتر چهار شنبه 16:00 17:15 سایت A - -
129 ریاضیات مهندسی چهار شنبه 16:45 18:15 201 آموزش - -
130 متون حقوقی چهار شنبه 16:45 18:15 206 - -
131 تاریخ تحلیلی صدر اسلام چهار شنبه 16:45 18:15 209 - -
132 مقررات استاندارد و کنترل کیفیت چهار شنبه 16:45 18:15 302 ریاست - -
133 مدیریت کسب و کار و بهره وری چهار شنبه 16:45 18:15 303 - -
134 حسابداری شرکت های غیر سهامی چهار شنبه 17:30 20:00 202 معاونت - -
135 شناخت و بررسی و ویژگی های لباس مشاغل چهار شنبه 17:30 20:00 208 بایگانی - -
136 قواعد فقه مدنی چهار شنبه 18:30 20:00 101 - -
137 حقوق کار وتامین اجتماعی چهار شنبه 18:30 20:00 303 - -
138 مقاومت سازه چهار شنبه 18:30 20:00 304 - -
139 اندیشه 2 چهار شنبه 18:30 20:00 310 - -
140 حقوق تطبیقی پنج شنبه 08:00 11:00 102 - -
141 طراحی ودوخت لباس اجتماع مردان پنج شنبه 08:00 13:00 اداری 1 - -
142 الگو سازی و دوخت حجمی پنج شنبه 08:00 13:00 کارگاه دوخت - -
143 دوخت لباس اجتماع آقایان پنج شنبه 13:15 16:30 کارگاه دوخت - -
144 شناخت و پیکربندی ISP پنج شنبه 14:00 16:45 سایت B - -
145 زبان تخصصی اینترنت پنج شنبه 14:00 16:30 310 - -
146 اندیشه اسلامی 1 پنج شنبه 15:00 16:30 101 - -
147 حسابداری بهای تمام شده 1 پنج شنبه 15:00 17:15 202 معاونت - -
148 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات پنج شنبه 15:00 16:30 206 - -
149 آمار و کاربرد آن در مدیریت پنج شنبه 15:00 16:30 207 - -
150 سیستم های اطلاعات مدیریت پنج شنبه 15:00 17:15 209 - -
151 کاربرد نرم افزار الگو سازی پنج شنبه 15:00 16:30 302 ریاست - -
152 زبان عمومی پنج شنبه 15:00 17:30 303 - -
153 حقوق مدنی 5 پنج شنبه 15:00 18:15 304 - -
154 برنامه سازی شی گرا پنج شنبه 15:00 18:30 سایت A - -
155 زبان تخصصی پنج شنبه 15:00 16:30 308 - -
156 سیر اندیشه های مداخله در بافت فرسوده پنج شنبه 15:00 16:30 309 - -
157 کارآفرینی پنج شنبه 16:45 18:15 201 آموزش - -
158 شناخت صنعت بیمه پنج شنبه 16:45 18:15 206 - -
159 دانش خانواده وجمعیت پنج شنبه 16:45 18:15 207 - -
160 مدیریت تولید پنج شنبه 16:45 18:15 302 ریاست - -
161 اشنایی با ماشین الات و تجهیزات برش و دوخت پنج شنبه 16:45 18:30 308 - -
162 مبانی نظری مرمت ابنیه و بافتهای تاریخی پنج شنبه 16:45 18:00 309 - -
163 پایه واصول دوخت پنج شنبه 16:45 20:00 کارگاه دوخت - -
164 کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی پنج شنبه 17:00 20:00 سایت B - -
165 مدیریت خدمات فناوری اطلاعات پنج شنبه 17:30 20:00 209 - -
166 تحلیل هزینه و منفعت پنج شنبه 18:30 20:00 101 - -
167 کارآفرینی پنج شنبه 18:30 20:00 201 آموزش - -
168 مبانی مردم شناسی پنج شنبه 18:30 20:15 206 - -
169 دانش خانواده وجمعیت پنج شنبه 18:30 20:00 207 - -

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور می باشد.
July, 2016