مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور یک

برنامه کلاسی اطلاعیه کلاسها امور آموزشی

برنامه کلاسی دروس تخصصی رشته در یک هفته آینده

* دانشجویان عزیز توجه کنید که این برنامه ممکن است هفته آینده تغییر کند.
* دانشجویان عزیز جهت مشاهده زمان کلاسهای عمومی و مشترک از بخش مربوطه اقدام نمایید.
نام درس روز شروع پایان کلاس توضیحات
1 کاربینی شنبه 08:00 10:00 309 -
2 کاربینی شنبه 08:00 08:00 310 -
3 نرم افزار تصویری شنبه 09:00 11:00 سایت A -
4 طراحی پوستر شنبه 09:00 12:00 308 -
5 تربیت بدنی شنبه 14:15 15:45 سالن فرزانگان -
6 اخلاق حرفه ای شنبه 15:00 16:30 102 -
7 حقوق جزای عمومی 2 شنبه 15:00 16:30 203 -
8 مدیریت منابع انسانی شنبه 15:00 16:30 207 -
9 پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیک شنبه 15:00 18:15 209 -
10 شناخت و کاربرد رنگ در طراحی لباس شنبه 15:00 17:15 301 -
11 ریاضی عمومی شنبه 15:00 16:30 303 -
12 مدیریت وسنجش شبکه های گسترده شنبه 15:00 17:15 سایت B -
13 ورزش شنبه 16:00 17:30 سالن فرزانگان -
14 حقوق تجارت 4 شنبه 16:45 18:15 102 -
15 آیین دادرسی کیفری 1 شنبه 16:45 18:15 203 -
16 مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری شنبه 16:45 18:15 207 -
17 جزئیات ساختمان 2 شنبه 16:45 18:15 304 -
18 هندسه مناظرومزایا شنبه 17:30 19:30 308 -
19 حسابداری شرکت های سهامی شنبه 17:45 20:15 204 -
20 حسابرسی کامپیوتری پیشرفته شنبه 17:45 20:15 208 بایگانی -
21 آیین نگارش اداری شنبه 18:30 20:00 203 -
22 مدار منطقی شنبه 18:30 20:00 207 -
23 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شنبه 18:30 20:00 209 -
24 تصویر سازی یک شنبه 09:00 11:30 301 -
25 ورزش یک شنبه 12:00 13:30 سالن جهاد -
26 تجارت الکترونیکی یک شنبه 15:00 16:30 201 آموزش -
27 حقوق جزای عمومی 2 یک شنبه 15:00 16:30 204 -
28 حسابداری مدیریت یک شنبه 15:00 16:30 206 -
29 مدیریت مالی یک شنبه 15:00 17:15 207 -
30 عملیات نجات در تونل ها وچاه ها یک شنبه 15:00 16:30 208 بایگانی -
31 تصادفات جاده ای یک شنبه 15:00 16:30 304 -
32 کاربینی یک شنبه 15:15 16:30 اداری 1 -
33 بایسته های حقوق جزای اختصاصی یک شنبه 16:45 18:00 101 -
34 حقوق اداری 1 یک شنبه 16:45 18:15 203 -
35 حقوق مدنی 2 یک شنبه 16:45 18:15 204 -
36 اصول فرماندهی تیم یک شنبه 16:45 18:15 208 بایگانی -
37 اصول تهویه ودستگاه تنفسی (1) یک شنبه 16:45 18:15 304 -
38 تکنیک تصویر سازی یک شنبه 17:00 20:00 308 -
39 مکاتبات بازرگانی یک شنبه 17:30 20:00 207 -
40 کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات یک شنبه 18:30 20:00 101 -
41 بایسته های حقوق جزای اختصاصی یک شنبه 18:30 20:00 102 -
42 حقوق اداری 1 یک شنبه 18:30 20:00 204 -
43 مبانی گرافیک دو شنبه 08:00 09:45 302 ریاست -
44 طراحی پایه دو شنبه 10:00 13:00 301 -
45 حقوق مدنی 6 دو شنبه 15:00 16:30 102 -
46 متون فقه 2 دو شنبه 15:00 18:15 206 -
47 مستند سازی دو شنبه 15:00 16:30 207 -
48 مبانی سازمانی وساختار تشکیلاتی دو شنبه 15:00 16:30 303 -
49 حقوق مدنی 6 دو شنبه 15:00 18:15 304 -
50 کاربینی دو شنبه 15:00 15:45 سایت B -
51 ریاضی عمومی دو شنبه 15:00 17:15 310 -
52 اقتصاد کلان دو شنبه 16:00 17:30 202 معاونت -
53 حقوق مدنی 6 دو شنبه 16:45 18:15 102 -
54 آیین دادرسی مدنی 1 دو شنبه 16:45 18:15 204 -
55 حقوق مدنی 4 دو شنبه 16:45 18:15 207 -
56 اصول پیشگیری از حریق وحوادث دو شنبه 16:45 18:15 208 بایگانی -
57 مبانی توسعه ی پایدار و اکولوژی در شهر دو شنبه 16:45 20:00 اداری 1 -
58 ریاضیات و کاربرد ان در حسابداری2 دو شنبه 17:30 20:00 310 -
59 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم دو شنبه 17:45 20:00 309 -
60 اصول فقه 2 دو شنبه 18:30 20:00 101 -
61 حقوق اداری 2 دو شنبه 18:30 20:00 102 -
62 متون فقه 1 دو شنبه 18:30 20:00 204 -
63 حقوق مدنی 4 دو شنبه 18:30 20:00 207 -
64 روش تدریس عملیاتی دو شنبه 18:30 20:00 303 -
65 عکاسی سه شنبه 08:00 11:00 209 -
66 تاریخ هنر جهان سه شنبه 09:30 11:00 206 -
67 مبارنی رنگ سه شنبه 10:00 13:00 301 -
68 تاریخ هنر ایران سه شنبه 11:15 12:45 209 -
69 آیین زندگی سه شنبه 15:00 16:30 101 -
70 زبان عمومی سه شنبه 15:00 17:15 102 -
71 روش های آماری سه شنبه 15:00 16:30 203 -
72 مفاهیم TCP/IP سه شنبه 15:00 17:15 206 -
73 کارگاه آشنایی با مقدمات معماری سه شنبه 15:00 20:00 302 ریاست -
74 ریاضی علم کامپیوتر سه شنبه 15:00 17:30 304 -
75 زبان تخصصی حسابرسی 1 سه شنبه 15:00 16:30 310 -
76 پارچه شناسی سه شنبه 15:00 16:30 کارگاه دوخت -
77 اندیشه اسلامی 1 سه شنبه 16:45 18:15 101 -
78 نهج البلاغه سه شنبه 16:45 18:15 201 آموزش -
79 خلاقیت در هنر سه شنبه 16:45 18:15 204 -
80 فیزیک عمومی سه شنبه 16:45 18:15 207 -
81 سیستم های خبره سه شنبه 16:45 20:00 209 -
82 امار و کاربرد ان در حسابداری سه شنبه 16:45 18:15 310 -
83 پایه واصول الگوسازی سه شنبه 16:45 19:30 کارگاه دوخت -
84 شبکه های کامپیوتری سه شنبه 17:30 20:00 206 -
85 بانک اطلاعات کاربردی سه شنبه 17:45 20:00 سایت B -
86 صفحه آرایی سه شنبه 18:15 20:00 سایت A -
87 خدمات الکترونیک سه شنبه 18:30 20:00 101 -
88 دفاع مقدس سه شنبه 18:30 20:00 201 آموزش -
89 حسابرسی مالیاتی پیشرفته سه شنبه 18:30 20:00 202 معاونت -
90 آیین زندگی سه شنبه 18:30 20:00 203 -
91 آیین دادرسی مدنی 2 سه شنبه 18:30 20:00 204 -
92 اصول سرپرستی سه شنبه 18:30 20:00 207 -
93 آمار عمومی سه شنبه 18:30 20:00 208 بایگانی -
94 آیین دادرسی کیفری 2 سه شنبه 18:30 20:00 309 -
95 اصول و فنون مذاکره چهار شنبه 13:30 15:00 209 -
96 ورزش چهار شنبه 14:30 16:00 سالن فرزانگان -
97 سازش وداوری در شورا چهار شنبه 15:00 16:30 101 -
98 اصول حسابرسی چهار شنبه 15:00 17:15 202 معاونت -
99 قواعد فقه مدنی چهار شنبه 15:00 16:30 203 -
100 آیین دادرسی کیفری 1 چهار شنبه 15:00 16:30 204 -
101 تحقیق در عملیات چهار شنبه 15:00 17:15 207 -
102 حسابداری و حسابرسی دولتی پیشرفته چهار شنبه 15:00 17:15 208 بایگانی -
103 تمرینات عملیاتی چهار شنبه 15:00 16:30 304 -
104 ادله اثبات دعوی چهار شنبه 15:00 16:30 310 -
105 کنترل پروژه چهار شنبه 15:15 16:30 209 -
106 تربیت بدنی چهار شنبه 16:15 17:45 سالن فرزانگان -
107 ایین دادرسی مدنی 3 چهار شنبه 16:45 18:15 101 -
108 حقوق جزای اختصاصی 2 چهار شنبه 16:45 18:15 102 -
109 سازش وداوری در شورا چهار شنبه 16:45 18:15 203 -
110 آیین نگارش اداری چهار شنبه 16:45 18:15 204 -
111 مواد خطرناک چهار شنبه 16:45 18:15 304 -
112 حقوق جزای اختصاصی چهار شنبه 16:45 18:15 310 -
113 عملیات ترکیبی حریق ونجات چهار شنبه 16:45 18:15 کلاس ذخیره 1 -
114 زبان تخصصی حسابرسی 2 چهار شنبه 17:00 18:30 اداری 1 -
115 حسابداری بهای تمام شده 2 چهار شنبه 17:30 20:00 207 -
116 برنامه نویسی مقدماتی چهار شنبه 17:30 20:00 سایت A -
117 حقوق جزای اختصاصی2 چهار شنبه 18:30 20:00 102 -
118 حقوق ثبت کاربردی چهار شنبه 18:30 20:00 201 آموزش -
119 خوشنویسی و طراحی حروف پنج شنبه 08:00 13:00 301 -
120 حقوق بین الملل خصوصی 2 پنج شنبه 13:00 16:30 102 -
121 انقلاب اسلامی پنج شنبه 13:30 14:45 201 آموزش -
122 اصول و فنون مذاکره پنج شنبه 15:00 16:30 201 آموزش -
123 اندیشه 2 پنج شنبه 15:00 16:30 203 -
124 مبانی مدیریت سرمایه گذاری پنج شنبه 15:00 16:30 204 -
125 کاربرد استاندارد های حسابداری پنج شنبه 15:00 16:30 208 بایگانی -
126 تحلیل هزینه و منفعت پنج شنبه 16:45 18:15 101 -
127 حقوق تطبیقی پنج شنبه 16:45 20:00 102 -
128 نهج البلاغه پنج شنبه 16:45 18:15 203 -
129 پژوهش عملیاتی 1 پنج شنبه 16:45 19:00 204 -
130 حسابرسی داخلی نهادهای پولی و مالی پنج شنبه 16:45 18:15 208 بایگانی -
131 زبان عمومی پنج شنبه 17:30 20:00 310 -
132 ریاضیات گسسته پنج شنبه 18:30 20:00 203 -
133 حقوق اساسی 2 پنج شنبه 18:30 19:45 303 -
134 دانش جمعیت وتنظیم خانواده پنج شنبه 18:30 20:00 304 -

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور می باشد.
July, 2016